หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลัก
 

Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้รอดพ้นความอยุติธรรม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "

หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
Language
สมาชิก VIP Login ที่นี่ค่ะ
User login
user
pwd

เพิ่มเพื่อน
รับข่าวสาร
มาเป็นเพื่อนเรามีแต่ได้

วิทยุปลดหนี้

maps.google.com
 
พันธมิตร & ผู้สนับสนุน

อุปกรณ์นักสืบ
(ขาย-ให้เช่า)
เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
เวรกรรมแก้ไม่ได้
แต่หยุดเวรกรรมได้
คน10จำพวกคบไม่ได้
ID: 0863222544


ถูกเจ้าหนี้อายัดเงินเดือน

   ลูกหนี้ส่วนใหญ่จะทำงานมีเงินเดือนกันแทบทุกคน(นอกจากลูกหนี้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ-กิจการ)
ลูกหนี้ส่วนใหญ่มักจะกลัวเจ้าหนี้มาอายัดเงินเดือนจนตัวเองไม่มีเงินเดือนเหลือใช้  ความกลัวที่
จะถูกเจ้าหนี้อายัดเงินเดือนจึงเป็นจุดอ่อนของลูกหนี้   เจ้าหนี้ทนายของเจ้าหนี้ หรือพนักงานทวง
หนี้รู้จุดอ่อนนี้ จึงพยายามข่มขู่ลูกหนี้ " ถ้าไม่ใช้หนี้ก็จะฟ้องอายัดเงินเดือนให้หมดเลย " หรือ
บางครั้งทนายเจ้าหนี้ก็จพส่งหนังสือบอกกล่าวทวงหนี้มา " ถ้าไม่ใช้หนี้ตามที่กำหนด ฟ้องคดี ยึด
ทรัพยสิน  อายัดเงินเดือน "

   ลูกหนี้บางคนพอเจ้าหนี้หรือทนายเจ้าบอกมาแบบนี้ ก็จะกลัวจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ (อุจาระหด
ตดหาย )
 บางคนถึงกับคิดจะลาออกจากงานเพื่อหา งานทำใหม่ ( เรารู้สึกเห็นใจลูกหนี้ทุกคน แต่ขอ
บอกเอาไว้เลยว่า อย่าคิดลาออกและหางานใหม่เลยเวลาเปล่าๆ )

   อันที่จริงแล้วถ้าลูกหนี้รู้กฎหมายเกี่ยกับเรื่องอายัดเงินเดือนแล้ว รับรองได้ว่า ไม่ต้องเปลี่ยนงาน
ไม่ต้องคำขู่เจ้าหนี้ว่าจะอายัดเงินเดือน ไม่ว่าลูกหนี้จะมีหนี้เจ้าร้อยรายพันรายก็ตาม ( โดยเฉพราะ
ลูกหนี้บัตรเครดิต )

   มารู้กันว่าจะมีช่องทางของหมายอย่างไรประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่งมาตรา ๒๘๕,๒๘๖ บัญญัติ
ไว้ว่า ( แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ )เดิม หรือมาตรา ๓๐๑,๓๐๒ บัญญัติ ไว้ว่า ( แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓๐ พ.ศ.๒๕๖๐ )

   ลูกหนี้ที่ทำงานมีเงินเดือนจะมีอยู่ ๒ ประเภทตามกฎหมาย คือ
 ๑ . ข้าราชการ
 ๒ . พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัททั่วๆไป

  ทั้ง ๒ ประเภทนี้ กฎหมายให้ทำการอายัดเงินเดือนได้ต่างกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณ
ความแพ่งมาตรา ๒๘๖ บัญญัติไว้

  ๑ . ข้าราชการ  เจ้าหนี้ไม่สามารถอายัดเงินเดือนได้ อายัดได้แต่ทรัพย์สินส่วนตัวอย่างละประเภท
และที่่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เกินกว่านี้ยึดได้ และอายัดเงินในบัญชีธนาคารเท่านั้น

  ๒ . พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัททั่วๆไป
     ๒ . ๑ เจ้าหนี้อายัดเงินผู้มีเงินเดือนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทไม่ได้เลย  แต่ถ้ามีเงินเดือนเกิน
              ๒๐,๐๐๐ บาทเจ้าหนี้อายัดได้  เงินออกจากงานเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท อายัดได้
... ๒ . ๒ เจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีราคารวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้เลย เกินว่า
             นี้ยึดได้ และอายัดเงินในบัญชีธนาคารได้

    ทำไม่กฎหมายจึงกำหนดไว้แต่ต่างกันทั้งๆ ก็เป็นลูกหนี้เหมือนกัน  อันที่จริงเจ้าหนี้มักจะไม่รู้
วิธียึดเงินเดือนของลูกหนี้ที่รับราชการ ถ้าเจ้าหนี้รู้วิธีที่จะยึดเงินเดือนข้าราชการรับรองได้ว่า
ไม่ว่าลูกหนี้คนนั้นจะเป็นอธิบดีกรมใด หรือปลัดกระทรวงใด จะไม่เหลือเงิน เลยสักบาทเดียว
หนักกว่าลูกหนี้ทั่วๆ ไปอีก แถมอาจจะโดนข้อหาโกงเจ้าหนี้ด้วย   ดังนั้น ข้าราชการที่ทนงตัวว่า
ไม่มีเจ้าหนี้คนไหน จะมาอายัดเงินเดือนได้ ก็ขอให้ระวังตัวให้ดีๆ นะ  (ถึงกับออกจากราชการ
เชียวนะถ้ารู้ว่า มีเคยคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับ เรื่องนี้มาแล้ว)
.. ที่เตือนข้าราชการไว้แบบนี้ก็
เพราะ บางคนไม่รู้กฎหมายอย่างแท้จริงเพียงแต่รู้ตัวบทกฎหมาย หรือสอบถามจากเพื่อนๆ เท่า
นั้น    ถ้าอยากจะรู้เจ้าหนี้จะมีวิธีใดที่จะยึดเงินเดือนข้าราชการได้    ท่านต้องไปดูในข้อมูลสมาชิก
VIP รับรองได้ ท่านอาจน้ำตาตกถ้าเจอทนายเจ้าหนี้ที่รู้วิธียึดเงินเดือนข้าราชการตามกฎหมาย
( เอาไว้เป็นสมาชิก VIP ถึงจะมีโอกาสดูตัวบทกฎหมาย และคำพิพากษ ฎีกาที่เกี่ยวข้อง )

   ลูกหนี้ที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท  ลูกหนี้ประเภทนี้เจ้าหนี้ชอบมากที่จะ
ปล่อยเงินให้กู้ หรือให้สินเชื่อเครดิต ( บัตรเครดิตต่างๆ ) เพราะกฏหมายบัญญัติไว้ให้อายัดเงิน
เดือนได้   รื่องนี้เจ้าหนี้ทุดคน ทนายเจ้าหนี้ก็รู้ดี ( เราจึงเห็นใจลูกหนี้ ประเภทมาก ) เพราะลูก
หนี้ประเภทนี้มักจะมีเจ้าหนี้มากมาย และเจ้าหนี้ก็มักจะชอบขู่ลูกหนี้ประเภทที่ ๒ นี้เสมอๆ  เมื่อ
เจ้าหนี้ทุกรายมาทำการอายัดเงินเดือนก็ยอมให้เขาอายัดเงินเดือนทั้งหมด  ซึ่งถ้าลูกหนี้รู้กฎ
หมาย และรู้วิธีการที่จะไม่ให้เจ้าหนี้อายัดเงินเดือนทั้งหมดได้ ก็จะทำให้เจ้าหนี้นั่งน้ำตาตกบาง
แล้วทำอย่างไรละที่จะรู้วิธีไม่ให้เจ้าหนี้ทุกรายอายัดเงินเดือนทั้งหมดได้   ขอให้อ่าน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณความแพ่งมาตรา ๒๘๕,๒๘๖(เดิม) หรือ ๓๐๑,๓๐๒(ใหม่) บัญญัติไว้ ให้ดีๆ
อ่านสัก ๑๐ รอบ แล้วจะรู้วิธี   รับรองได้ว่าลูกหนี้ประเภทที่ ๒ นี้ จะมีเงินเดือนเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
ได้เหมือนเดิม และเจ้าหนี้ก็ ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีก นอกจากตามยึดทรัพย์สินส่วนตัว ในเรื่องการ
ยึดทรัพย์สินส่วนตัว ขอให้ลูกหนี้ไปดูในเรื่อง
" เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์ได้ " ที่นี้ละลูกหนี้ก็ล้มบน
กองฟูกกินก็อิ่ม นอนก็หลับสบายไม่ต้องลาออกจากงานหนีหนี้ไปหางานใหม่

ท่านสมาชิกที่อ่านมาตรากฎหมายแล้วไม่เข้าใจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการติดอาวุธ
ทางกฎหมายไว้ป้องกันเจ้าหนี้ หรือสู้กับเจ้าหนี้ คลิกที่นี่ แล้วท่านจะได้เอากฎหมายตบหน้า
เจ้าหนี้บ้าง

   สมาชิก VIP ดูรายละเอียดมาตรากฎหมาย และคำพิพากษาฎีกา เที่ยบเทียงได้ที่ ข้อมูลพิเศษ
สมาชิก VIP แล้วจะรู้ว่าที่ผมบอกไว้แต่แรก ว่าเป็นหนี้ ๑๐๐ รายไม่ต้องใช้หนี้ได้จริงๆ  สมาชิก
VIP รู้แล้วบอกต่อๆ ไปด้วยเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้พ้นทุกข์  ไม่ต้องกลัวถูกเจ้าหนี้ฟ้องยึดเงิน
เดือนอีกต่อไปแล้ว

   สุดยอดของลูกหนี้มีเงินเดือนไม่ต้องใช้หนี้ ( ล้มบนกองฟูก ) มีกฎหมายรองรับมากกว่านี้
จะมีใครกล้าเปิดเผยเหมือนกับผมไม่มีอีกแล้ว สิบหมอดู  ร้อยหมอไพ่  พันหมอเดา พันทาแนะ
ช่วยลูกหนี้ไม่ได้  หนึ่งนักกฎหมายที่รู้จริง ถึงจะช่วยลูกหนี้ได้

   ตัวอย่างที่ทำให้ลูกหนี้ประสพความสำเร็จ ไม่ต้องถูกอายัดเงินเดือนถึง ๓๐ % แล้วท่าน
จะรู้ว่ากฎหมายมีทางออกให้ลูกหนี้จริง ไม่ต้องกลัวว่าเจ้าหนี้จะอายัดเงินเดือนอีกต่อไปแล้ว
( สมน้ำหน้าเจ้าหนี้ที่คิดว่าตัวเองเก่งรู้กกฎหมาย ถ้าลูกหนี้หันหน้ามาสู้แบบนี้จะมีแต่นั่งน้ำตาตก
เพราะหลงเชื่อพวกรับจ้างทวงหนี้หรือคิดที่จะเปิดบริษัทรับจ้างทวงหาเงินจากที่ลูกหนี้เป็นใน
สถาบันการเงินของตัวเอง )   มีสองเรื่องที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่กฎหมายและเจ้าหนี้ต้องยอมรับ
ด้วย ( บังคับให้เจ้าต้องยอมจำนนตามกฎหมาย )

สายด่วนที่นี่ค่ะ   สมัครสมาชิก VIP   E-mail : [email protected]

 

เมนต์หลัก


 
 


ขณะนี้มีคน online อยู่ 235 ท่าน