หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลัก
 
หัวซ้าย

Language
สมาชิก VIP Login ที่นี่ค่ะ
User login
user
pwd

คุณเข้ามา ครั้ง(25/02/55)
ทีวีปลดทุกข์จากหนี้
วิทยุปลดหนี้

maps.google.com
พันธมิตร & ผู้สนับสนุน
หางาน ตำแหน่งงาน Jobs Online  

อุปกรณ์นักสืบ
(ขาย-ให้เช่า)

เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
เวรกรรมแก้ไม่ได้
แต่หยุดเวรกรรมได้

 
Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
     
 


มาเฟีย อิทธิพล
  
มือปืน นักเลง

( ( ( ใครๆ ก็เป็นได้ถ้ามีเงิน ) ) )
เรามารู้จักพวกนี้กัน. ก่อนที่เราจะสู้กับพวกมัน
ก่อนอื่นต้องรู้ว่าพวกนี้ทำงาน มีหลักการ วิธีการตามกฏหมายและนอกกฏหมายอย่างไร

 " มาเฟีย " ในปัจจุบัน  ยังมีกลุ่มอิทธิพลพวกนี้แอบแฝงในรูปของการทำธุรกิจ ทั้งถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมาย

  มาเฟียพวกนี้มักจะอาศัยช่องว่างของกฎหมายและมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้อง ( บางคน ) แอบ
แขวงมาทำเป็นธุรกิจของตัวเองในรูป แบบต่างๆ เช่น รับจ้างทวงหนี้  รักษาความปลอดภัย  ที่ปรึกษา
จะเห็นได้จากข่าวทางสื่อต่างๆ เป็นประจำ

  กลุ่มมาเฟียแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ( ) มาเฟียทั่วไป    ( ) มาเพียระดับชาติ

  " กลุ่มมาเฟียทั่วไป "   จะเป็นไปในรูปขอการทำธุรกิจทั่วๆ ไป   ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก
หรือขนาดใหญ่ กลุ่มพวกนี้ มักจะอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการทำธุรกิจปล่อยเงินกู้รายวัน
คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๒๐ ต่อเดือน    แต่ทำสัญญากู้เงินโดยเอาเงินต้นและดอกเบี้ยมารวมเป็น
เงินต้น     หรือทำสัญญาขายทองเงินผ่อนแต่ไม่มีการให้ทองกันจริง และมีการถ่ายรูปโดยให้
เอาทองถือไว้    และก็จะให้ผู้กู้เอาทรัพย์สินมาเป็นประกัน และถ่ายรูปไว้อีกเช่นกัน    เมื่อมี
ปัญหาเก็บเงินรายวันไม่ได้ ก็จะเริ่มใช้อิทธิพลมาข่มขู่ ด้วยวิธีต่าง ๆ   ถ้ามีเรื่องถึงโรงพักก็จะ
มีหลักฐานต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดง (อันที่จริงเป็นหลักฐานเท็จตามกฎหมาย) ทำให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะทำอะไรได้   หรืออาจจะทำได้แต่ไม่ทำ เพราะกลุ่มพวกนี้จะมีการ
จ่ายส่วยให้ประจำ     บางครั้งพวกนี้อาจ จะข่มขู่นักเรียนนักศึกษาให้ยอมเสียตัว หรือขายตัว
หรือถ่าย VDO เพื่อแลกกับหนี้เงินกู้ ตามที่เห็นเป็นข่าวมาแล้ว

   นี้เป็นเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น ยังมีธุรกิจอื่นๆ อีกมากที่ทำในลักษณะของสัญญา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
การผลิต  ค้าปลีก    ค้าส่ง    บริการ    ธนาคาร ฯลฯ

  " กลุ่มเฟียระดับชาติ " พวกนี้มักจะเป็นพวกนอกกฎหมายหรืออาศัยกฎหมายในลักษณะที่เป็น
ข้าราชการ( ประจำ ไม่ประจำ การเมืองท้องถิ่งหรือระดับชาติ )  โดยจะมีการหาผลประโยชน์จาก
ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง  จะเห็นได้จากข่าวที่เรียกกันติดปากว่า " กินบ้าน กินเมือง
กินหิน กินทราย โกงภาษี "
   ในกลุ่มนี้ยังมีบางคนทำตัวเป็นพวกมือปืนรับจ้าง เช่น รับจ้างทวงหนี้
อุ้ม   ฆ่า   ข่มขู่   วิ่งคดี   ให้สินบน   เรียกค่าคุ้มครอง    ซึ่งพวกนี้บางคนอาจจะรับทำเองภายในกลุ่ม
๒ - ๕ คน หรือบางคนอาจจะจัดตั้ง เป็นรูปแบบธุรกิจที่ถูกกฎหมายบังหน้า  กลุ่มพวกนี้ยังแบ่งการ
ทำงานออกเป็น ๒ พวก คือ

  • ( ๑ ) " มือรับจ้างทั่วไป "
  • ( ๒ ) " มืออาชีพ "

  พวกมือรับจ้างทั่วไป    มักจะเป็นพวกที่ติดตามนักธุรกิจ    นักบริหาร    นักการเมือง    หรือ
ใครจ้างให้ทำอะไรเกี่ยวกับที่ผิดกฎหมายรับทำหมด    ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้มักจะถูกจับได้ง่ายเพราะ
ทำงานไม่มีหลักการ ไม่รู้ขั้นตอนกฎหมาย ไม่การวางแผนที่ดี ไม่ได้รับกรฝึกมา  โดยเฉพาะไม่มีผู้ที่
ให้ความคุ้มครองที่มั่งคง เป็นพวกรับค่าจ้างถูกๆ    หรือทำเพื่อทดแทนบุญคุณกัน

    ตัวอย่างที่พอจะเห็นได้   คดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกศรีธรขันต์   คดีสุขุมวิทซอย ๑๐   คดีเรียกค่าคุ้ม
ครอง    คดีฆ่าผู้ตรวจสอบบัญชีโรงงานน้ำตาล

  พวกมืออาชีพ   พวกนี้มักจะไม่มีให้เห็นบ่อยนัก   แต่ถ้าได้เห็นเป็นข่าวเมื่อไร ก็มักจะเป็นข่าว
ใหญ่โต   พวกนี้เป็นพวกมืออาชีพทำงานเป็นทีม หรือเป็นขบวนการ  รู้กฎหมายและฝึกฝนมาเป็น
อย่างดี   มักจะไม่เปิดเผยตัว ( จะรู้กันในกลุ่มธุรกิจหรือนักการเมืองหรือข้าราชกรระดับสูง ที่ชอบหา
ผลประโยชน์ )
   เลือกทำเฉพาะงานค่าจ้างสูง    ผลงาน๑๐๐ %   พวกนี้ไม่ทำงานที่ไม่ได้เงิน ไม่รับ
งานตอบแทนบุญคุณ     ทำทุกอย่างที่มีคนจ้าง

   มืออาชีพพวกนี้ติดต่อยากมากต้องเสียค่านำทาง ค่าพูดคุย มิฉะนั้นก็จะไม่ยอมรับงาน.เพราะถ้า
เขาเห็นว่าผู้ที่ติดต่อ ดูท่าทางจะไม่มีเงิน ( ขี้เหนียว) หรือไม่เคยติดต่อหรือไม่ได้ผ่านนายหน้า จะไม่
ยอมพบ หรือพูดคุย

  ที่พอจะเห็นได้   ระเบิดเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง ๒๕๔๒    ฆ่านักการเมือง   ลักพาตัวนัก
การฑูต   อุ้ม   เรียกค่าไถ่แล้วฆ่านักธุรกิจย่าน (สาธร   สุขุมวิท  พัทยา)    ตัวอย่างคดีพวกนี้ จะมีผู้
อยู่เบื้องหลัง และกฎหมายก็ไม่สามารถจะสาวไปถึงได้ เพราะในระบบมืออาชีพนี้จะมีคำว่า
" คัดเอาร์ "คือสาวไม่ถึงผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างก็ไม่รู้ว่าผู้ทำงานเป็นใครจ้างใคร

มาเฟีย , อิทธิพล , มือปืน , นักเลง

  ไม่ว่าจะเป็นมาเฟีย    อั้งยี่   นักเลง    ผู้มีอิทธิพล    หรือว่าจะใช้ชื่อว่าอะไร    กลุ่มพวกนี้ทุกคน
 ถ้าเราเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ หรือพวกนี้ต้องการผลประโยนช์  พวกนี้ก็จะแสดงตนออกมาใน
รูปแบบก้าวร้าวแสดงความไม่พอใจจะมีการขมขู่เป็นอันดับแรกและจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อย

  อันที่จริงแล้วพวกนี้โดยมันตัวเองมักจะไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นมาเฟียหรือผู้มีอิธิพลได้
เพียงแต่มีเงินที่จะสามารถไปว่าจ้างพวกที่เป็นกลุ่มที่จัดเป็นองค์กรที่ถูกกฎหมายบังหน้า

  คำเตือน ถ้าไม่มีบารมีเงินที่จะว่าจ้างจริงๆ อย่าได้ติดต่อเลยพวกนี้เลย แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ

  กลุ่มองค์กรเหล่านี้สังเกตุได้จาก ในรูป รักษาความปลอดภัย (บางองค์กร) บังหน้ามีข้าราชการเป็น
เจ้าของหรือจะอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาองค์กรพวกนี้ถ้าไม่มีข้าราชการเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้ว พวกนี้จะกล้าทำ
อะไรที่ผิดกฎหมาย จะหาพวกนี้ไม่ยาก

   ยังมีอีกพวกที่เรียกว่า " ระดับประเทศ " เป็นที่รู้จักกันดีว่า " มาเฟียยาเสพติด . ราชาเฮโรอิน .
ค้าเด็ก   ค้ากาม
" พวกนี้จะอาศัยอิทธิพลทางเงินจ่ายให้กับข้าราชการที่มักได้เห็นแก่เงิน ไม่ว่าจะ
เป็นระดับไหนพวกนี้ยินดีที่จะจ่ายให้ทั้งนั้น ถ้าสามารถคุ้มครองได้

  ใช่ว่าพวกนี้จะไม่กลัวกฎหมาย แต่ที่มันทำก็เพราะผลประโยชน์ ใครที่เสียประโยชน์หรืออยากได้
ผลประโยชน์มักรับทั้งนั้น ขอให้มีเงินเท่านั้น

  ถ้าถูกพวกนี้มันรังแก ก็ต้องต้อสู้กับมันให้ถึงที่สุด  ควรปรึกษาผู้รู้กฎหมายดีที่สุด

อิทธิพล

   ผู้มีอิทธิพลมีอยู่แทบทุกวงการ    วงการใดที่มีผลประโยชน์เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ย่อมต้องมีผู้
ที่เห็นแก่ผลประโยชน์นั้น โดยแสดงความมีอำนาจความยิ่งใหญ่ (นักเลง) ไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิง
การเมือง   ธุรกิจ   การค้า   รับเหมา   การเงิน   ราชการ

  ผู้มีอิทธิพลพวกนี้ ถ้าจะต้องการอะไรก็จะใช้ทุกวิถีทางที่จะให้ได้มา โดยไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร
   
๑ . ธุรกิจ หรือประมูลงานราชการ
  
๒ . นำเข้า - ส่งออก
   
๓ . ตำแหน่ง หน้าที่การงาน
   
๔ . เมียน้อย ( ร่วมเพศกับเด็กๆ )

  กลุ่มผู้มีอิทธิพลพวกนี้ พวกนี้จะมี ๒ ระดับ
     ๑ . ทั่วไป พวกนี้มักจะไม่มีอิทธิพลอะไรมากนัก อาศัยแต่เกราะติดกับผู้มีอิทธิพลระดับชาติ
หรือมีพวกพร้องที่เป็นข้าราชการ นักการเมือง เข้าไปหาผลประโยชน์หรือแบ่งผลประโยชน์กัน
พวกนี้มักจะเป็นข่าวให้เห็นตามข่าวทั่วๆไป เช่น

  - ฮั่วประมูล ( ??? )
  - ยักยอกเงินธนาคาร ( ??? )
  - รับเหมาก่อสร้าง ( ??? )
  - เด็กสาวอายุ ๑๒ - ๑๕ ( เอาไว้บริการในการประสานผู้หรับผู้ใหญ่ที่มีอำนาจ หรือร่วมเพศเอง
    ส่วนตัว )
  - ผูกขาดสัมประทาน

กลุ่มพวกนี้ที่มักจะเป็นข่าวให้เห็นเพราะว่า อาจจะเป็นพวกขี้เหนียวใช้เงินไม่เป็น ไม่มีที่ปรึกษา
ที่ดีแต่หยิ่งคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ ไม่รักษาคำพูด เห็นแก่ตัว เรียกง่ายๆว่า " ปลาตายน้ำตื้น "

    ๒ . ระดับชาติ พวกนี้จะมีทั้งอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางการเงิน จะมีพวกระดับทั่วไปเป็น
ลูกน้องหรือผู้รักษาผลประโยชน์ให้แทน พวกนี้มักจะไม่เป็นข่าวมากนักเพราะกฎหมายะสาวไปไม่
ถึงตัวทั้งที่รู้ว่าเป็นใคร เช่น ?????    เหตุที่กฎหมายสาวไม่ถึงตัวตัวบงการใหญ่เพราะ พวกนี้จะใช้
เงินให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจ หรือตัวเอง จะเป็นคนที่รักษาคำพูด ซื้อใจคนด้วยเงินแบ่งผลประ
โยชน์ ให้ทุกคนพอใจ ไม่ใช้กำลังโดยไม่จำเป็น จะใช้เมื่อเป็นทางเลือกสุดท้าย   โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจะมีที่ปรึกษากฎหมายในแทบทุกเรื่อง

   แต่ที่พวกระดับชาติน่ากลัวที่สุดคือ พวกนักฆ่ามืออาชีพ   เพราะเมื่อตัวเองและพวกพร้องได้ผล
ประโยชน์ก็ย่อมมีผู้ที่เสียผลประโยชน์  พวกนี้จะรู้ดีว่านักฆ่ามืออาชีพจะไม่มีใครรู้จักว่าเป็นใคร
อยู่ที่ไหน เพราะตัวเองคงเคยใช้บริการฆ่า อุ้ม มาแล้วจึงทำให้รู้ว่าพวกนี้น่ากลัวมากกว่าพวกที่
เปิดเผยตัว     พวกโกงระดับชาตินี้จึงมีคนคุ้มกันมากเวลาไปไหนมาไหน

  คำเตือน พยานหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไม่มีมิตรสัมพันธ์ใดๆ  แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรหันหน้า
เข้าสู้กับพวกมันแบบ" เกลือจิ้มเกลือ ". หรือ " ฟันต่อฟัน " คือ เอามาเฟียถล่มมาเฟียหรือ
ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ใช้พวกมันให้เป็นประโยชน์อย่างอื่นๆ

จะทำอะไรขอให้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนายความปลอดภัยที่สุด

  ยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เขียนข้อความได้ที่นี่ >>

เมนต์หลัก


 
 

 
 
 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 31 ท่าน