หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลัก
 
หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
Language
สมาชิก VIP Login ที่นี่ค่ะ
User login
user
pwd

เพิ่มเพื่อน
รับข่าวสาร
มาเป็นเพื่อนเรามีแต่ได้

วิทยุปลดหนี้

maps.google.com
 
พันธมิตร & ผู้สนับสนุน

อุปกรณ์นักสืบ
(ขาย-ให้เช่า)
เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
เวรกรรมแก้ไม่ได้
แต่หยุดเวรกรรมได้
คน10จำพวกคบไม่ได้
ID: 0863222544
 
Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
     
 

จ้างแรงงาน - ไม่ได้รับความเป็นธรรม

   ความไม่เป็นธรรม จากการทำงานเกิดขึ้นได้ในทุกสังคมและชนชั้น เป็นภัยอีกประเภทหนึ่งที่
ทุกคนไม่อยากพบ ส่วนใหญแล้วมักจะเกิดกับลูกจ้างที่ไม่มีความรู้ เรียกว่า " แรงงานขั้นต่ำ "

   ปัญหาการทำงานสำหรับลูกจ้างมีให้เห็นในปัจจุบัน มีหลากหลายมากมายแต่ที่สำคัญๆ คือ
  . นายจ้างไม่จ่ายเงิน ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
  . ถูกบิบให้ออก ให้ทำงานที่หนักเกิน งานเสี่ยงอันตราย
  . ไม่ได้รับเงินค่าทดแทน ( หลังออกจากงาน )
  . นายจ้าง หรือหัวหน้างาน ใช้อุบายหลอกล่อ ร่วมเพศ ( ข่มขืน ) ลูกจ้าง

ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่บางคนต้องยอมรับจากนายจ้าง  ด้วยเหตุที่ว่ากลัวตกงาน หรืออาจไม่ได้
ทำงาน  แต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้น นายจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกจ้างที่ถูก
กระทำทั้งทางคดีแพ่งและคดีอาญาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะเอา
เปรียบลูกจ้าง    ถ้าลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม   ถูกเลิกจ้าง   ถูกบีบให้ออก   ถูกรังแกทางเพศ
ไม่ต้องกลัวอีกแล้ว เพราะเดี๋ยวนี้มีศาลแรงงานโดยเฉพาะ สำหรับช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจริงๆ    ไม่ต้องไปว่าจ้างทนายความให้เสียเงินเสียทองมากมาย    ที่ศาลจะมีนิติกรประจำ
เพื่อสอบมูลเหตุเบื้องต้น    ร่างคำฟ้องนายจ้างให้เสร็จ    แต่ข้อสำคัญก็คือต้องมีหลักฐานหรือพยาน
บุคคล หรือต้องมั่นใจว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างจริงๆ   ( แต่ระวังพวกหน้าม้า ตีนโรงตีน
ศาลด้วยมีจริงๆ นะ )

      ๑ . สัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาต่างตอบแทน
 - ลูกจ้างมาทำงาน นายจ้างต้องตอบแทนโดยการจ่ายค่าจ้างให้ เป็นเรื่องเข้าใจง่าย
 - แต่ลูกจ้างหยุดงาน ลูกจ้างลางาน ทำไมนายจ้างต้องตอบแทน โดยการจ่ายค่าจ้างให้
 - ทำไมลูกจ้างขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ ศาลฎีกายังให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างอีก
 - มีเหตุสุดวิสัย น้ำท่วมหนัก ไฟไหม้ ลูกจ้างไม่มาทำงาน ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้
 - ทำไมลูกจ้างตกลงรับค่าจ้าง 50% ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ จึงมีผลใช้บังคับได้ (คดีของ บริษัท
   ยูเนียนเท็คซ์ นิตติ้ง จำกัด)
 - ทำไมนายจ้างเลิกกิจการ โดยจ่ายค่าชดเชยให้แล้ว ยังต้องจ่ายค่าจ้างต่ออีก 6 เดือน
   (คดีของ องค์การอาหารสำเร็จรูป)
 - สั่งพักงานกรรมการลูกจ้างโดยไม่ขออนุญาตศาลแรงงาน มีทางทำได้อย่างไรที่ชอบ(คดีของบริษัท
   ไซมอนแอนด์แอสโซิเอทส์ จำกัด)

     ๒ . สัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ
 - ทำสัญญาจ้างด้วยวาจา สัญญาจ้างแรงงานก็สมบูรณ์
 - ไม่ได้ตกลงจ้าง ทำไมจึงกลายเป็นสัญญาจ้างโดยปริยาย มีองค์ประกอบอะไร
 - ถ้าต้องการจ้างชั่วคราว แต่ไม่ทำเป็นหนังสือ กลับกลายเป็นลูกจ้างประจำได้อย่างไร
 - สัญญาจ้างชั่วคราว กับจ้างเป็นประจำต่างกันที่ใด

    ๓ . สัญญาจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างแน่นอน เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย มีองค์ประกอบอย่างไร

    ๔ . เหตุใดนายจ้างจึงมีสิทธิ์นำเอางานประจำ มาทำสัญญาจ้างเป็นช่วงๆ ได้โดยชอบ

    ๕ . ประโยชน์ของการทำสัญญาจ้างชั่วคราวเป็นช่วงๆ 7 ประการ มีอะไรบ้าง

     ๖ . สัญญาจ้างที่มีเวลาการจ้างแน่นอน ที่ถูกศาลฎีกาตัดสินว่า เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีระยะเวลา
การจ้างแน่นอน มีลักษณะข้อความในสัญญาอย่างไร

    ๗ . หลักในการทำสัญญาจ้างแรงงาน
 - เงื่อนไขในการจ้าง การทดลองงาน ระยะเวลาการจ้าง ลักษณะงานที่ทำ ค่าจ้าง วันเวลาทำงานปกติ

    ๘ . สิทธิของนายจ้าง
 - มอบงานให้ลูกจ้างทำ โอนความเป็นนายจ้างให้กิจการอื่น เลิกสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างไร้ฝีมือ เรียกค่า
   เสียหายเมื่อออกจากงานโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า สั่งให้ทำงานและมอบหมายงาน การโยกย้ายสับ
   เปลี่ยนหน้าที่ การให้ความดีความชอบ การลงโทษลูกจ้าง

   ๙ . หน้าที่ของนายจ้าง
 - จ่ายค่าจ้าง บอกกล่าวล่วงหน้าในการเลิกสัญญาจ้าง เหตุที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 5 ประการ
   ออกใบสำคัญแสดงการทำ งาน (แม้ลูกจ้างถูกไล่ออก นายจ้างก็ต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้)
   จ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้าง

    ๑๐ . สัญญาห้ามลูกจ้างไปทำงานกับธุรกิจคู่แข่งขันหลังออกจากงาน ศาลฎีกาให้มีผลใช้บังคับได้

    ๑๑ . การจ่ายค่าจ้างตามผลงานศาลฎีกาให้เป็นจ้างแรงงาน

    ๑๒ . บรรณาธิการข่าว ศาลฎีกาให้เป็นจ้างทำของ

    ๑๓ . ทำงานอิสระ แต่อยู่ภายใต้ระเบียบของนายจ้าง ศาลฎีกาตัดสินให้เป็นจ้างแรงงาน

    ๑๔ . นายจ้างมอบให้ตัวแทนไปว่าจ้างคนงาน ตัวแทนไม่จ่ายค่าจ้าง ศาลฎีกาตัดสินให้
            นายจ้างต้องจ่ายซ้ำ

     ๑๕ . สัญญาจ้าง ทำขัดกฎหมายว่าด้วยศาลแรงงานได้ แต่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
             แรงงานไม่ได้

       ๑๖ . ตัวแทนขายประกันชีวิต ศาลฎีกาตัดสินไม่ใช่ลูกจ้าง

      ๑๗ . แม้จ่ายค่าจ้างตามผลสำเร็จของงาน แต่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา เป็นจ้างแรงงาน

      ๑๘ . กรรมการบริษัท ศาลฎีกาตัดสินว่ามิใช่ลูกจ้างบริษัท

      ๑๙ . ผู้ว่าจ้าง มิใช่นายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมา

       ๒๐. ว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน ศาลฎีกาตัดสินเป็นการจ้างแรงงานได้ ถ้าตกลงจ้างกันไม่ดี

       ๒๑. ช่างตัดผม ศาลฎีกาตัดสินมิใช่ลูกจ้าง

       ๒๒. สัญญาจ้างสิ้นสุด โดยลูกจ้างทำงานต่อมา ศาลฎีกาถือว่าเป็นลูกจ้างประจำ

       ๒๓. นายจ้างเสนอสัญญาใหม่ให้ลูกจ้างลงนาม ลูกจ้างไม่ลงนาม ศาลฎีกาถือว่าลูกจ้าง
               สละสิทธิ์ที่จะทำงานมีผลเท่ากับลาออก

       ๒๔. นายจ้างเดิม โอนลูกจ้างไปทำงานบริษัทอื่น ลูกจ้างไม่ยินยอม ศาลฎีกาถือว่า
               เป็นการเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชย

       ๒๕ . นายจ้างรายแรก โอนลูกจ้างไปให้นายจ้างรายที่สอง ลูกจ้างต้องลง ต่อมานายจ้าง
                ที่สอง ขอโอนกลับไปให้นายจ้างแรก ลูกจ้างไม่ตกลง ศาลฎีกาถือเป็นการเลิกจ้าง
                ที่ต้องจ่ายค่าชดเชย เช่นเดียวกัน

        ๒๖ . การไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้าง ศาลฎีกาไม่ถือเป็นการละเมิดต่อลูกจ้าง

       ๒๗ . ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างในระหว่างนัดหยุดงาน

       ๒๘ . ลูกจ้างทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ศาลฎีกาตัดสินให้มีสิทธิได้ค่าจ้างเต็ม

       ๒๙ . สิทธิประโยชน์อื่นที่เกินกฎหมาย ศาลฎีกาตัดสินให้นายจ้างกำหนดหลักเกณฑ์จ่าย
               หรือไม่จ่ายอย่างไรก็ได้

      ๓๐ . แม้ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ และได้ชำระบางส่วนแล้ว ศาลฎีกาก็อาจตัดสิน
              ให้ไม่ต้องชำระหนี้ได้ ถ้ามีเหตุผลที่ปราศจากมูลหนี้เดิม

      ๓๑ . ประเด็นที่ทำให้สัญญาจ้างทำของ กลายเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ศาลฎีกาว่ามีปัจจัย
             ใดเป็นเครื่องบ่งชี้

จะทำอะไรขอให้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนายความปลอดภัยที่สุด

  ยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เขียนข้อความได้ที่นี่ >>>

เมนต์หลัก


 
 

 
 
 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 27 ท่าน