| thailawyer | ทนาย | นักสืบ | จ่ายเช็คไม่มีเงิน | ละเมิดทางเพศ | ยึดทรัพย์ | อายัดเงินเดือน | ประนีประนอมยอมความ | กู้ยืมเงิน | ปลดหนี้บัตร | ธุรโกง | ปรึกษาส่วนตัว |


ไม่ให้เจ้าหนี้ทุกรายโทรทวงหนี้
หรือส่งคนมาทวงหนี้ที่ทำงานและที่บ้านตามกฎหมาย


ฟังบรรยายวิธีแก้ปัญหาหนี้ DVD พร้อมเอกสารประกอบข้อกฎหมายคำพิพากษา
 
เรื่อง ลูกหนี้ไม่อยากให้เจ้าหนี้ตามมายึดทรัพย์สินภายในบ้านที่ลูกหนี้อาศัยอยู่
เรื่อง  ลูกหนี้ไม่ให้เจ้าหนี้โทรทวงหนี้หรือส่งคนมาทวงหนี้ที่ทำงานที่บ้าน

ชุดละ 5,000 บาท


กลับหน้าแรก

ลูกหนี้ที่ไม่ต้องการชักดายเจ้าหนี้ และต้องการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายโดยที่ลูหนี้สามารถชำระได้
   ตามกฎหมาย เชิทางนี้


     เราจะทำให้ลูกหนี้ทั้งหลาย มีอำนาจที่จะให้เจ้าหนี้ยอมตามที่ลูหนี้ต้องการตามกฎหมาย   ลูกหนี้จะได้รู้เทคนิควิธีการต่างๆ
     ที่ทนายความไม่ยอมเปิดเผยเพราะกลัวว่า หากเปิดเผยแล้วลูกหนี้เอาไปทำเองจะไม่มาจ้างทนาย ทนายก็จะไม่มีรายได้

กลับหนเาแรก

วิธีไม่ให้โทรและส่งคนมาทวงหนี้ที่บ้านและที่ทำงาน   ลูกหนี้ส่วนใหญ่ เมื่อหยุดชำระหนี้แล้ว มักจะถูก
  พวกโทรมาทวงหนี้ที่ทำงานเป็นประจำ พอไม่รับสายก็จะโทรไปหากรรมการผู้จัดการหรือหัวหน้างาน   ลูกหนี้บางคนถูกทวงหนี้จนเคลียดประสาทกินไม่มีสมาธิที่จะทำงาน  พอรับสายก็ถูกผู้ที่โทรมาด่าบ้าง
  พูดดีบ้างพูดถากถางบาง   ลูกหนี้บางคนถูกเจ้าหนี้ส่งคนมาทวหนี้ที่บ้านและที่ทำงาน


       จัดบรรยายให้ลูกหนี้รู้วิธีการที่จะไม่ให้พวกรับเจ้าทวงหนี้โทรมาทวงหนี้ที่บ้านและที่ทำงาน  รวมถึงวิธีหยุดเจ้าหนี้มิให้ส่งคนมาทวงที่บ้านและที่ทำงาน  ตามวิธีการทางกฎหมายได้ผลแน่นอน
 ลูกหนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทวงหนี้ให้ได้รับอับอายทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

กลับหน้าแรก

 ฟังบรรยายวิธีแก้ปัญหาหนี้ CD และDVD พร้อมเอกสารประกอบข้อกฎหมายคำพากษา
 เรื่อง  ลูกหนี้ยากให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้ตามที่ลูกหนี้มีเงินชำระได้
เรื่อง  ลูกหนี้ไม่อยากให้เจ้าหนี้ตามมายึดทรัพย์สินภายในบ้านที่ลูกหนี้อาศัยอยู่
เรื่อง  ลูกหนี้ไม่ให้เจ้าหนี้โทรทวงหนี้หรือส่งคนมาทวงหนี้ที่ทำงานที่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.สุรพล ๐๘๙-๘๑๙-๖๔๑๔

 

ไม่ให้เจ้าหนี้ทุกรายโทรทวงหนี้
หรือส่งคนมาทวงหนี้ที่ทำงานและที่บ้านตามกฎหมาย
  ชื่อ * ( ระบุไทย )
  สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน
อีเมล์
อาชีพ     เลขสมาชิกVIP
ขอรับชุด

ไม่ให้ทวงหนี้ที่บ้านและที่ทำงาน DVDพร้อมเอกสารประกอบ ๑ ชุด 5,000 บาท
ให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้ตามกฎหมาย DVD พร้อมเอกสารประกอบ ๑ ชุด 15,000 บาท
ไม่ให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ตามกฎหมาย DVD พร้อมเอกสารประกอบ ๑ ชุด 15,000 บาท

ขอรับ ๓ ชุด รวม ๓ ชุด พร้อม DVD พร้อมเอกสารประกอบ 30,000 บาท
วันที่/เวลาสมัคร    จำนวนที่โอน

ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย


 

       
 

วันนี้ท่านonlineลำดับที่ 29 คน
 

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *