หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลักจ่ายเช็คไม่มีเงิน อาจไม่สิทธิติดคุก

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาดการใช้เช็ค  พ.ศ. ๒๕๓๔

  มาตรา 4   ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย  โดยมีลักษณะหรือมี
การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
( )  เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น
( )  ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้
( )  ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้ได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น
( )  ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงิน
เหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้
( ) ...ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต

   เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น
ผู้ออกเช็ค มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

   ที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้เพราะว่า   ถ้าใครก็ตามที่ออกเช็คเข้าลักษณะความผิดในมาตรา ๔
ไม่ว่าอนุมาตราใดต้องถูกลงโทษตามกฏหมาย

   มีหลายกรณีที่ผู้ที่ออกเช็คแล้วแต่กฎหมายตามมาตรา ๔ นี้ไม่สามารถลงโทษ และผู้ที่ออกก็ไม่ต้อง
รับผิดติดคุกด้วยในวงการเช็คเรียกว่า " เล่นเช็ค " เช็คทำให้หลายธุรกิจ หรือบุคคลร่ำรวยมามาก
ต่อมาก  และในทางกลับกันก็ทำให้คนติดคุกมาแล้วก็มาก  การเล่นเช็ค จึงมีทั้งคุณและโทษ คนไหน
ที่รู้วิธีใช้ก็เป็นคุณร่ำรวยได้  คนไหนไม่รู้จักใช้ก็ยากจนได้เช่นกัน ( และคุกก็จะมาเยือนถึงที่บ้าน )

   ในวงการธุรกิจส่วนใหญ่การซื้อ - ขาย สินค้าที่ต้องชำระเงินกันนั้น   เช็คถือว่ามีความแน่นอนที่สุด
ผู้ขายสินค้าโดยมากก็ยินดีที่จะรับเช็ค  เพื่อเรียกเก็บเงินตามที่ขายสินค้าไป เพราะใครๆ ก็รู้ว่าถ้าลูก
ค้าจ่ายเช็คไม่มีเงินผู้ขายสินค้าสามารถแจ้งความ หรือฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญาให้ติดคุกได้  เช็คจึง
ถือว่าเป็นเครดิตระหว่างธุรกิจการค้า

   แต่บทลงโทษสำหรับผู้ออกเช็คไม่มีเงินนั้นต่ำมาก ... จากมีหลายคนนำเอาเช็คมาใช้ในทางที่ไปก่อ
หนี้โดยไม่กลัวว่าจะติดคุกเลย  ถ้าถูกฟ้องหรือถูกตำรวจมีหมายเรียกก็หนี้ไปอยู่ที่อื่น ตำรวจก็จับไม่
ได้แล้ว  อายุความคดีเช็คก็สั้นมาก

   มีการใช้เช็คอีกรูปแบบหนึ่ที่เรียกว่า " เล่นเช็ค "  การเล่นเช็คนั้น ผู้ออกเช็คแม้นจะไม่มีเงินจ่าย
แต่กฎหมายก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ ผู้รับเช็คไปจะเป็นแจ้งความ ตำรวจก็ไม่รับหรือจะจ้างทนาย
ไปฟ้องคดีเอง ก็อาจติดคุกฐานฟ้องเท็จ หรือเบิกความเท็จก็ได้ ... หรือบางครั้งศาลอาจไม่ประทับรับ
ฟ้องคดีอาญาไว้พิจารณาเลยก็ได้

   ต่อไปนี้มาดูกันว่า  ออกเช็คแบบไหนสามารถแจ้งความตำรวจให้จับตัวมาลงโทษได้เลย หรือฟ้อง
ให้ศาลลงโทษได้
เลยและออกเช็คแบบไหนที่ผู้ถือเช็คไม่สามารถที่จะแจ้งความตำรวจ หรือฟ้องต่อ
ศาลให้ลงโทษได้
  เช็คมีอายุความฟ้องกี่วัน   กี่เดือน  กี่ปี   หนีคดีเช็คได้กี่ปี  ถ้าไม่หนี้จะทำอย่างไร
ไม่ต้องใช้หนี้   หรือใช้หนี้แต่ช้าหน่อย และไม่ติดคุกด้วย

จะทำอะไรขอให้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนายความปลอดภัยที่สุด
ยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เขียนข้อความได้ที่นี่ >>

เมนต์หลัก


 
 

หัวซ้าย

Language
สมาชิก VIP Login ที่นี่ค่ะ
User login
user
pwd

คุณเข้ามา ครั้ง(25/02/55)
ทีวีปลดทุกข์จากหนี้
วิทยุปลดหนี้

maps.google.com
พันธมิตร & ผู้สนับสนุน
หางาน ตำแหน่งงาน Jobs Online  

อุปกรณ์นักสืบ
(ขาย-ให้เช่า)

เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
เวรกรรมแก้ไม่ได้
แต่หยุดเวรกรรมได้

 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 84 ท่าน