หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลัก
หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
Language
สมาชิก VIP Login ที่นี่ค่ะ
User login
user
pwd

เพิ่มเพื่อน
รับข่าวสาร
มาเป็นเพื่อนเรามีแต่ได้

วิทยุปลดหนี้

maps.google.com
 
พันธมิตร & ผู้สนับสนุน

อุปกรณ์นักสืบ
(ขาย-ให้เช่า)
เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
เวรกรรมแก้ไม่ได้
แต่หยุดเวรกรรมได้
คน10จำพวกคบไม่ได้
ID: 0863222544
 
Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
     
 

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ

  เจ้าหน้าที่รัฐ หรือข้าราชการ ... โดยหลักทั่วไปแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ให้บริการทางด้านสังคม
แต่ประชาชนทั่วไป

   ด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีหลายองค์กร แต่ละองค์กรจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ความ
ประสงค์ของรัฐที่จะให้บริการแก่ประชาชนในด้านไหนเป็นหลัก

  เป็นที่วิพากษ์วิจารย์กันมากในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเหล่านี้ โดยเฉพาะเรื่อง
คอรับชั่นภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

  คอรับชั่น  ในสายตาของคนทั่วไปหมายถึง
๑ . เรียกรับเงิน
๒ . ยอมรับเงิน
๓ . เห็นแก่พวกพ้อง
๔ . วิ่งเต้น เอายศ เอาตำแหน่ง
๕ . ใช้อำนาจในหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม

ภายในองค์กรแทบทุกองค์กรของรัฐ .. จะพวกที่คอรับชั่นแบบนี้ แต่ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นขึ้นอยู่ว่า
ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารองค์กรที่จะสอดส่องดูแล

ถ้าผู้บริหารองค์กรเป็นคนดีไม่เห็นแก่คอรับชั่น .. องค์กรนั้นก็จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้ใช้
บริการ  ถ้าผู้บริหารองค์กรเป็นคนไม่ดีเห็นแก่คอรับชั่น .. องค์กรนั้นก็จะทำให้ประชาชนหวาดกลัว

  ถ้าขจัดการคอรับชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับชั้นได้ .. จะทำให้การพัฒนาประเทศทางด้าน
เศรษฐกิจ .. สังคม .. การศึกษา .. รักษาพยาบาล .. รักษาความสงบ .. เป็นไปได้ด้วยดีอย่างมีประ
สิทธิภาพและประชาชนในประเทศก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี

   แต่ด้วยเหตุที่ผู้บริหารองค์กรละเลยไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร หรือไม่มีความเก่งหรือกล้าพอที่จะ
กวดขันกวาดล้างคนไม่ดีออกไปจากกลุ่มคนดีภายในอาค์กรของตัวเอง .. จึงทำให้เกิด
๑ . โจร .. ลับทรัพย์ .. ชิงทรัพย์ .. ปล้นทรัพย์ .. ข่มขืน .. ฆ่า .. มือปืนรับจ้าง
๒ . โกงบ้านกินเมือง
๓ . เอาเปรียบทางธุรกิจ
๔ . ละเมิดลิขสิทธิ
๕ . ค้าเด็ก .. ค้ากาม
.๖ . แย่งชิงตำแหน่ง .. กีดกัน .. เอาแต่พักพวก
๗ . คนจน ไม่ได้รับการศึกษา .. ถูกเอาเปรียบ ..
๘ . สินค้าไม่มีคุณภาพ .. ราคาแพง
๙ . โกงภาษีรัฐ
๑๐ ภัยแล้ง .. ภัยหนาว .. ขาดน้ำทำการเกษตร .. ป่าถูกทำลาย .. มลพิษ

... ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขการคอรับชั่นของข้าราชการเหล่านี้ได้ อาจเป็นเพราะ
กลัว ไม่กล้า หรือมีส่วนได้เสียในคอรับชั่นนั้น .. ทั้งๆที่รู้อยู่ว่าจะขจัดเจ้าหน้าที่พวกนี้ได้แต่ก็ไม่ทำ
จะอ้างแต่ว่าปราบปรามยากมาก รัฐบาลไหนๆ ก็ไม่สามารถทำได้ .. ต้องใช้วิธีพัฒนาจิตใจคนให้ดี
เท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาได้

   ถ้าจะขจัดเจ้าหน้าที่พวกนี้จริงๆ ทำไม่จะทำไม่ได้ถ้าตัวเองไม่มีส่วนคอรับชั่นอยู่ด้วย กฎหมายก็มีให้
สามารถทำได้ กฎระเบียบที่ขัดกันต่อกฎหมายก็ให้ยกเลิก เพียงแต่กลัวว่าตัวเองจะคอรับชั่นไม่ได้
ด้วยเท่านั้น

   ถ้ารัฐ หรือผู้บริหารอยากจะรู้ว่าจะขจัดพวกเจ้าหน้าที่คอรับชั่นได้อย่างไร จะบอกให้

จะทำอะไรขอให้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนายความปลอดภัยที่สุด
ยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เขียนข้อความได้ที่นี่ >>

 
 
 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 29 ท่าน