สมาชิกVIP Line ปรึกษาฟรี
ช่วยกันบำรุงเว็บThailawyer.net

สมัครรายเดือน 1,000 บาท เป็นค่าบำรุงเว็บ Thailawyer.net และตอบเฉพาะคำถาม

 สมัครราย 6 เดือน 3,000 จะได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่ต้องการ 1 วิธี เช่น
- วิธีขอลดอายัดเงินเดือนส่วนที่เกิน 20,000 บาท ลงมาเหลือ 50 %
- วิธีอายัดเงินเดือนไม่ได
- เจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินในบ้านไม่ได้
- ไม่ให้ทวงหนี้ที่บ้านที่ทำงาน
- ให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้

 สมัครปี 5,000 จะได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่ต้องการ 1 วิธี เช่น
- ยึดบ้าน ยึดที่ดิน ยึดคอนโดไม่ได้
- วิธีงดขายทอดตลาดเบื้องต้น

 สมัครปี 15,000 จะได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงเรื่องล้มบนฟูก 1 วิธี เช่น
- ล้มบนฟูก
- ล้มละลาย
- ให้จัดทนายดำเนินการทางคดี

สมัครแบบไม่ประสงค์จะบำรุงเว็บ

สมัครสมาชิกVIP เพื่อให้ช่วยกันบำรุงเว็บThailawyer.net ให้อยู่ได้นานๆ มิได้ประสงค์เพื่อค้ากำไร

            # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ของท่าน
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับตามกฎหมาย    เราจะจัดส่ง Username : และ Password :
ให้ท่านทางอีเมล์ทีระบุไว้ หลังจากรับท่านเป็นสมาชิกแล้ว
หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบตรงตามความจริง   เราจะไม่ส่ง Username : และ Password : ให้ท่าน
หากมีข้อผิดพลาดใดๆ   ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของท่าน

สมัคร VIP+บำรุงเว็บ

  ชื่อ
  สกุล
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
อาชีพ
VIP+บำรุงเว็บ

 

ล้มบนฟูก 15,000 บาท ล้มบนฟูก 15,000 บาท
ID Line
โอนเงินผ่าน
จำนวนเงิน
วันที่โอน       
หัวข้อเรื่อง *
เขียนข้อความ
 
      กด "ส่งข้อความ" แล้วถึงโอนเงิน

 <<< กลับหน้าแรก

     * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *