อ.สุรพล กระแจะจันทร์ )
- แก้ปัญหาหหนี้
- ปรึกษาหนี้ฟรี
- ชักดาบเจ้าหนี้

คำร้องขอลดอายัดเงินเดือน
วิธีขอลดอายัดเงินเดือน
http://www.detective-s.com สืบทรัพย์บังคับคดี สืบบัญชีธนาคาร สืบทรัพย์สิน สืบพบายหลักฐานทางคดี สืบพฤติกรรมชู้  วิธีสืบ
สืบทรัพย์ บังคับคดี
สืบจับตามหมาย
ศูนย์แก้ปัญหาหนี้(ลูกหนี้)แห่งชาติ , ฟังบรรยายวิธีแก้ปัญหาหนี้(ใน-นอนระบบ)
ฟังบรรยายวิธีแก้ปัญหาหนี้
(หนี้ในระบบ-หนี้นอกระบบ)