| thailawyer | ทนาย | นักสืบ | จ่ายเช็คไม่มีเงิน | ละเมิดทางเพศ | ยึดทรัพย์ | อายัดเงินเดือน | ประนีประนอมยอมความ | กู้ยืมเงิน | ปลดหนี้บัตร | ธุรโกง | ปรึกษาส่วนตัว |
กลับหน้าแรก

ยึดทรัพย์สินในบ้านที่ลูกหนี้อาศัยอยู่ไม่ได้ตามกฎหมาย

ฟังบรรยายวิธีแก้ปัญหาหนี้ DVD พร้อมเอกสารประกอบข้อกฎหมายคำพิพากษา
 

กลับหน้าแรก

ลูกหนี้ที่ไม่ต้องการชักดายเจ้าหนี้ และต้องการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายโดยที่ลูหนี้สามารถชำระได้
  ตามกฎหมาย เชิทางนี้

    เราจะทำให้ลูกหนี้ทั้งหลาย มีอำนาจที่จะให้เจ้าหนี้ยอมตามที่ลูหนี้ต้องการตามกฎหมาย   ลูกหนี้จะได้รู้
  เทคนิควิธีการต่างๆ   ที่ทนายความไม่ยอมเปิดเผยเพราะกลัวว่า หากเปิดเผยแล้วลูกหนี้เอาไปทำเองจะ
   ไม่ต้องจ้างทนาย   ทนายก็จะไม่มีรายได้

กลับหน้าแรก

วิธีเจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินในบ้าน และบ้านญาติๆไม่ได้  ลูกหนี้ส่วนใหญ่มักจะกลัวเจ้าหนี้ส่งคนมา
   ยึดทรัพย์สินภายในบ้าน  จัดบรรยายข้อกฎหมายให้ลูหนี้รู้ถึง

       วิธีที่ไม่ให้เจ้าหนี้เขามายึดทรัพย์สินภายในบ้าน รวมถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีด้วย   มีทั้งข้อกฎหมายและ
  คำพิพากษาฎีกาตัวอย่างต่อไปลูกหนี้จะได้ไม่ต้องกังวนและกลัวว่าจะถูกเจ้าหนี้ตามยึดทรัพย์โดยที่ตัวเองไม่รู้

กลับหน้าแรก

สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.สุรพล ๐๘๙-๘๑๙-๖๔๑๔


วิธีให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้จากลูหนี้ตามกฎหมาย
 
  ชื่อ * ( ระบุไทย )
  สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน
อีเมล์
อาชีพ    เลขสมาชิกVIP
ขอรับ

ไม่ให้ทวงหนี้ที่บ้านและที่ทำงาน DVDพร้อมเอกสารประกอบ ๑ ชุด
ให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้ตามกฎหมาย DVD พร้อมเอกสารประกอบ ๑ ชุด
ไม่ให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ตามกฎหมาย DVD พร้อมเอกสารประกอบ ๑ ชุด

ขอรับ ๓ ชุด รวม ๓ ชุด พร้อม DVD พร้อมเอกสารประกอบ
วิธีขอรับ   
วันที่/เวลาที่สมัคร    จำนวนที่โอน

ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

 
       

วันนี้ท่านonlineลำดับที่ 42 คน
 

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *