สมัครสมาชิกVIP จะได้รับข้อมูลพิเศษ
ปรึกษาฟรี  Line ID: thailawyer.net , Google hangout เพื่อความสะดวกไม่ต้องเดินทางมาพบ

   วิธีขอลดอายัดเงินเดือนจาก ๓๐% ลงเหลือ ๑๐-๑๕%  เจ้าหนี้และทนายเจ้าหนี้จะได้รู้ว่า
  ลูกหนี้ก็มีความสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ ไม่ใช่รอให้แต่เจ้าหนี้มานั่งสับโขกเอาฝ่ายเดียว ลูกหนี้จะ
  มีเงินเหลือไว้เลี้ยงดูครอบครัว ลูกเต๋าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน


ต่อไปนี้เป็นเรื่องจริง เสียงจริงพวกที่ชอบทวงหนี้แบบมิชอบด้วยกฎหมาย หาฟังไม่ได้อีกแล้ว
  แอบบันทึกได้ทางโทรศัพท์มือถือ มี ๒ แบบ และ VDO
  แบบที่ ๑.  ทวงหนี้แบบมีชั้นเชิญ แต่ไม่ดุเดือด
  แบบที่ ๒  ทวงหนี้แบบหน้าด้านๆ มีชั้นเชิง และดุเดือด
  แบบที่ ๓  ทวงหนี้แบบโหดสุดๆ ทวงไม่ได้ยังเอา " เท้า " ให้อีก
  แบบที่ ๔  ทวงหนี้แบบไม่มีอำนาจ และอยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย
  แบบที่ ๕ เจ้าหนี้หัวหมอให้ลูกหนี้ทำรับสภาพหนี้ โดยออกเช็คค้ำประกัน แต่ไม่ให้เขียนว่าค้ำประกัน
                แต่ลูกหนี้ก็สามารถถ่าย VDO ไว้สู้ในศาลได้
  แบบที่ ๖ พยานหลักฐานการจ่ายเงินของนักการเมืองที่คิดว่าเงินจะซื้ออะไรได้ทุกอย่าง  ในที่สุดเงิน
               ที่ตัวเองใช้ไปก็กลับมาลงโทษตัว    เหตุการณ์นี้เป็นการยอมรับของผู้ที่รับเงินโดยที่ตัวเอง
               ไม่รู้เรื่องว่าผู้เอาเงินมาให้และสัญญาว่าจะพาไปเที่ยว แต่กลับพาไปประท้วงการเลือกตั้ง
  แบบที่ ๗ พยานหลักฐานในคดีปลอมเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน ( เจ้าหนี้หน้าโง่ คิดว่าตัวเองเก่งมีทนาย
              ดีอยู่เหนือกฎหมาย)
  แบบที่ ๘ VDO เฝ้าติดตามพฤติกรรมสามีที่คิดนอกใจภริยา ตามจนรู้ที่อยู่บ้านภริยาน้อย
  อ้างเป็นทนายทวงหนี้ ถูกสั่งสอนให้รู้ว่าอย่ามาทำอวดเก่าริเป็นพวกรับจ้างทวงหนี้
  พวกทวงหี้ที่ถูกด่าแบบสุดๆ หาฟังที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในประเศไทย
        ฟังแล้วจะได้รู้วิธีการป้องกันตัว หาทางแก้ไขเมื่อถูกพวกนี้มาทวงหนี้ถึงที่ทำงาน หรือโทรมาขู่
  หรือให้ลงชื่อในสัญญาที่เสียเปรียบ

   ปรับโครงสร้างหนี้ ประนีประนอมยอมความ ลูกหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้ไม่ต้องกลัวติดคุก

 วิธีแจ้งเจ้าหนี้มิให้โทรทวงหนี้หรือให้คนโทรมาทวงหนี้หรือส่งคนมาพบที่บ้านที่ทำงาน
  (สุดยอดของสุดยอดการหยุดและสั่งสอนพวกโทรทวงหนี้)

สมัครสมาชิกVIP เพื่อให้ช่วยกันบำรุงเว็บThailawyer.net ให้อยู่ได้นานๆ มิได้ประสงค์เพื่อค้ากำไร(ขาดทุนทุกปีั)

      เรียนท่านสมาชิก VIP ทุกท่าน สิ่งที่ท่านได้รับไปเป็นช่องทางที่แก้ปัญหาทางกฎหมายโดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน
    เมื่อท่านหลุดพ้นปัญหาแล้ว ขอให้ใช้ชีวิตใหม่อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
  ท่านจะมีความสุขตลอดชีวิต      จงอย่าลืมผู้ที่มีพระคุณทุกท่านที่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากปัญหาหนี้  

            # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

สมาชิกVIP ทั่วไปจะได้รับข้อมูลพิเศษ และฟังบรรยายถาม-ตอบจดหมายวิธีแก้ปัญหาหนี้
สมาชิกVIP ปรึกษาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ท่านต้องการสมัครสมาชิก VIP     กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ของท่าน
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับตามกฎหมาย    เราจะจัดส่ง Username : และ Password : ให้ท่านทางอีเมล์ทีระบุไว้ หลังจากรับท่านเป็นสมาชิกแล้ว
หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบตรงตามความจริง   เรายังไม่ส่ง Username : และ Password : ให้ท่าน หากมีข้อผิดพลาดใดๆ
   ในการโอนเงินและอื่นๆ เราไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของท่าน

สมัคร VIP ขอรับข้อมูล

  ชื่อ  
  สกุล
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
อาชีพ
สมัครVIP แบบ

ปี

ID Line
โอนเงินผ่าน
จำนวนเงิน
วันที่โอน       
หัวข้อเรื่อง *
เขียนข้อความ
      กด "ส่งข้อความ" แล้วถึงโอนเงิน

 <<< กลับหน้าแรก

     * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *