TV Online ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

 ชมรมคนปลดหนี้ & ล้มบนกองฟูก
- ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาหนี้ ถูกทวงหนี้ นายจ้างเอาเปรียบ ถูกให้ออกจากงาน อยากล้มบนกองฟูก
- เราจะช่วยท่านปลดหนี้(ชักดาบ)ตามวิธีทางกฎหมาย

หนี้ บัตรเครดิต แก้ปัญหาหนี้ ชมรมปลดหนี้ ถูกทวงหนี้
  หน้าเว็บหลัก      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      สมัครเข้าชมรมคนปลดหนี้   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 23 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ | ถัดไป
 • ข้าราชการทำผิดในหน้าที่ กระทรวง ทบวง กรม ต้องร่วมรับผิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 76

  ความรับผิดของนิติบุคคล,ละเมิด,ค่าเสียหายแก่ร่างกาย,ค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน

  งดการสืบพยานหลักฐาน,รับฟังพยานบุคคล

  2162/2532

  โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นนักเรียนโรงเรียนพลตำรวจภูธร 4 ของกรมตำรวจจำเลย

  ที่ 5 การที่จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 5 การฝึกชัยยะเป็นการปฏิบัติหน้าที่

  ของจำเลยที่1 ในฐานะนักเรียนพลตำรวจตามคำสั่ง และนโยบายของจำเลยที่ 5 เมื่อ

  การปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1เกิดความเสียหายขึ้นก็เรียกได้ว่าจำเลยที่ 1 ทำละเมิด

  ในหน้าที่การงาน กรมตำรวจ จำเลยที่ 5 แม้ไม่ได้ร่วมทำละเมิดและมิได้เป็นลูกจ้าง

  นายจ้างหรือตัวแทนก็จำต้องร่วมรับผิดเสียค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายนั้น

  ด้วยตาม ป.พ.พ. มาตรา 76

  การที่มีปืนในความครอบครองของจำเลยที่ 1 ลั่นขึ้น และโจทก์ได้รับอันตรายสาหัส

  เป็นการทำให้โจทก์เสียหายแก่ร่างกายซึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 444 โจทก์ชอบที่จะได้รับ

  ชดใช้ค่าใช้จ่ายอัตราต้องเสียไป กับเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย

  อย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ตามมาตรา 446 การวินิจฉัยถึงค่าใช้จ่ายและค่าเสียหาย ไม่มี

  กฎหมายบัญญัติว่าจะต้องคำนึ่งถึงฐานะและรายได้ของผู้เสียหายด้วย

  ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยรวม 5 ปาก เพราะพยานเหล่านี้กับพยาน

  ที่จำเลยที่ 1 และที่ 5 นำเข้าสืบแล้วกับตัวจำเลยที่ 1 เป็นพยานคู่กัน แม้สืบไปก็ได้

  ความเหมือนกับที่จำเลยที่ 1 กับพวกเบิกความมาแล้วทั้งได้ความจากสำนวนสอบสวน

  เพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยแก่จำเลยที่ 1 ว่าพยานเหล่านี้ไม่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิด

  เหตุ แต่มารู้เห็นเมื่อเกิดเหตุแล้ว สืบไปก็ไม่เป็นประโยชน์แก่คดี คำสั่งงดสืบพยาน

  จึงชอบแล้ว


  โดย : Administrator วัน-เวลา : 17 มีนาคม 2554 | 17:55:41   From ip : 183.89.61.226

   ความคิดเห็นที่ : 1
 •  

  ----ดูในฎีกา ปวิพ มาตรา 95-----


  โดย : Administrator  วัน - เวลา : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2554 | 18:04:27   From ip : 183.89.61.226

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  http://www.thailawyer.net/ ให้คุณมากกว่าที่คุณคิด